Menu
Your Cart

Privātuma politika

www.geomarket.lv

SIA “GPS Partners” klientu privātuma aizsardzības politika.

Personas datu apstrādes pārzinis un kontaktinformācija.
Pārzinis: SIA “GPS Partners”, turpmāk saukta – Pārzinis.
Vienotais reģistrācijas Nr.40003444848
Juridiskā adrese: Allažu iela 4-31, Rīga, LV-1005, Latvija
Biroja adrese: Allažu iela 4-31, Rīga, LV-1005, Latvija
Tālrunis: +37167331694
E-pasts: sales@geomarket.lv

Kāda ir šī privātuma aizsardzības politikas darbības joma?
Šī ir Pārziņa Klientu privātuma aizsardzības politika, turpmāk tekstā – Privātuma politika, tā attiecas uz  praksi attiecībā uz informāciju, ko Pārzinis ievāc par tās klientiem un interesentiem, ieskaitot produktu un pakalpojumu izmantošanu, kā arī interneta vietnes www.gpspartners.lv, turpmāk – Vietne, apmeklēšanu.

Kādiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu datus?
Pārzinis – iegūst Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat Vietni, sazinieties ar mums, iegādājoties produktus vai pakalpojumus, izmantojiet mūsu elektroniskos pakalpojumus.

Pārzinis – apstrādā Jūsu personas datus, lai vadītu, attīstītu un analizētu attiecības ar klientiem.

Pārzinis – izmanto Jūsu personas datus saistībā ar mērniecības un citu produktu un pakalpojumu pārdošanu un mārketingu. Piemēram, ja Jūs esat ieinteresēts saņemt mērniecības pakalpojumu vai iegādāties mērniecības produktu vai citas preces un pakalpojumus un šajā nolūkā sazināsieties ar mums, mēs saglabāsim Jūsu datus, lai varētu nodrošināt Jums ieinteresējošās informācijas sniegšanu. Tādējādi piekrītot savu personas datu apstrādei. Saskaņā ar šo Privātuma politiku, Jūs piekrītat, ka Pārzinis drīkst apstrādāt Jūsu personas datus sekojošiem mērķiem (tie var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi):

Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai:
Pārzinis – drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti, slēgtu ar Jums līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un ar Jums noslēgto līguma izpildi, turklāt šī mērķa īstenošanai nepieciešamības gadījumā Pārzinis drīkst nodot attiecīgus Jūsu personas datus Pārziņa apakšuzņēmējiem (piemēram, garantijas saistību izpildei) un citiem sadarbības partneriem.

Mārketingam, informēšanai, saziņai ar Jums:
Pārzinis – drīkst izmantot Jūsu personas datus, lai sazinātos ar Jums, piemēram, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem, nosūtītu Jums svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem, lai informētu Jūs par to, ka mūsu pakalpojumi un produkti ir mainījušies un lūgt Jūs iesniegt atsauksmi par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

Pārzinis – drīkst Jums nosūtīt komerciālus paziņojumus par produktiem un pakalpojumiem.

Klientu attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai:
Pārzinis – drīkst nodot Jūsu personas datus trešajām personām – atzītām tirgus un sabiedriskās domas izpētes kompānijām (ES robežās) – aptauju un pētījumu veikšanai saistībā ar piedāvātajiem produktiem un pakalpojumiem.

Pārzinis – drīkst izmantot Jūsu datus un minēto aptauju un pētījumu rezultātus, lai pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar klientiem, kā arī uzlabotu un attīstītu mūsu produktus un pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmas efektivitāti, sniegtu Jums atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu produktiem un  pakalpojumiem.

Pārzinis – Jūsu personas datu apstrādes ietvaros var veikt Jūsu profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Jums visatbilstošāko to saturu.

Kādu informāciju mēs par Jums ievācām?
 • Personas vārds, uzvārds;
 • Personas kods;
 • Kontaktinformācija (dzīvesvietas, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs);
 • Dzimums;
 • Klienta vai tml. attiecību sākuma un beigu datums;
 • Klienta pirkto produktu un pakalpojumu vēsture, savstarpējo norēķinu informācija;
 • Klienta pieteikto sūdzību informācija un vēsture;
 • Klientam nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes, to lietojums;
 • Klienta intereses un cita klientu sniegtā informācija, piemēram, vēlamo nodarbību (fizisko aktivitāšu) veidi u.c.;
 • Klienta ierīču (piemēram, datoru un mobilo ierīču) sūtītie tehniskie dati, kā arī ar sīkdatnēm un citām līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija;
 • Klienta e-pasta un tērzēšanas sarakste, cita veida komunikācijas vēsture;
 • Klienta atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste;
 • Klienta valodas izvēle;
 • Ierobežota apmēra informāciju par klienta vispārējo veselības stāvokli;
 • Konta numurs;
 • Klienta personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
 • Telefona numurs, adrese vai cita informācija bez sasaistes ar identificētu vai identificējamu personu nav personas dati.

Mēs varam papildināt Jūsu sniegtos personas datus ar citu mūsu rīcībā esošo informāciju vai informāciju, ko likumīgi varam saņemt no trešajām pusēm. Mēs to daram mārketinga nolūkos, lai piedāvātu tieši Jums piemērotākos produktus un pakalpojumus.

Kur mēs ievācam Jūsu personas datus?
Lielākā daļa informācijas tiek ievākta klientu attiecību sākumā no anketām, no Jūsu mutvārdos, rakstveidā vai Vietnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad Jūs lietojat Vietni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus internetā.

Vai Jūsu personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?
Pārzinis – neizpauž Jūsu personas datus trešajām pusēm, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi. Mūsu pakalpojumi tiek nodrošināti, izmantojot resursus un serverus, kas atrodas Latvijā.

Pārzinis – drīkst nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus šajā Privātuma politikā aprakstītajos nolūkos spēkā esošo normatīvo aktu robežās. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT papkalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība.

Nevienam no šādām trešajām pusēm mēs nedosim atļauju izmantot Jūsu personas datus jebkurā citā veidā un pieprasīsim veikt Jūsu personas datu aizsardzības pasākumus.

Ņemiet vērā, ka mums var rasties nepieciešamību izpaust Jūsu personas datus, ja to nosaka spēkā esošie likumi.

Vai mēs nodosim Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?
Mēs nenododam Jūsu personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

Datu drošības nodrošināšana.
Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, Pārzinis ir ieviesis elektroniskus, fizikus un administratīvus drošības pasākumus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot.
Jums ir tiesības saņemt informāciju par Jūsu personas datiem, kas atrodas Pārziņa datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jāinformē rakstveidā un jāiesniedz Pārziņa birojā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka Pārzinis nedrīkst dzēst Jūsu datus, ja ir ar likumu noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības.

Jums ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt Pārzinim apstrādāt Jūsu personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā Jums ir jāinformē rakstisks pieprasījums un jānosūta uz augstāk norādīto Pārziņa biroja adresi vai uz e-pastu.

Tomēr, vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, ja Jūs atteiksieties, mēs nevaram garantēt, ka spēsim sniegt Jums pilnu mūsu pakalpojumu un produktu spektru.

Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem.
Personas datu apstrādi reglamentē Latvijas likumi un Eiropas parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679.

Lūdzam Jūs, nevilcinoties sazināties ar Pārzini pa augstāk norādīto tālruni vai e-pastu, ja Jums ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.