Menu
Your Cart

Servisa lapa

Servisa procedūra

Servisa procedūra ietver šādus posmus:
Pieteikums – klients aizpilda pieteikuma formu un saņem apstiprinājumu par servisa pakalpojumu sniegšanu vai atteikumu;
Piegāde servisam ar DPD kurjerpastu – DPD darbinieki saņem instrumentu klienta norādītā adresē un nosūta uz servisu;
Serviss – ja tiek veikta apkope, tad saskaņā ar cenrādi, ja remontdarbi, tad pēc klienta apstiprinātas tāmes;
Apmaksa – tiek nosūtīts rēķins;
Instrumenta atgriešana klientam ar DPD kurjerpastu – pēc rēķina apmaksas instruments tiek nosūtīts klientam uz adresi, no kuras tika saņemts.
Servisā tiek veikta visa veida mērniecības instrumentu apkope, kalibrēšana un regulācija – optiskie un lāzernivelieri, optiskie un elektroniskie teodolīti un elektroniskie tahimetri, kā arī citu instrumentu remonts.

Pie mums pieejams:
Tahimetru serviss, kalibrēšanu un apkopes
Teodolītu serviss, kalibrēšanu un apkopes
Optisko un lāzera nivelieru serviss, kalibrēšanu un apkopes
Krusta lāzeru serviss, kalibrēšanu un apkopes
Digitālo līmeņrāžu serviss, kalibrēšanu un apkopes
Lāzera tālmēru serviss, kalibrēšanu un apkopes
Mērriteņu serviss, kalibrēšanu un apkopes
Pazemes komunikāciju meklētāju serviss, kalibrēšanu un apkopes

Pilns serviss/apkope ietver:
Instrumenta tīrīšanu;
Trēgeru un galveno kustīgu detaļu tīrīšanu un smērvielu maiņu;
Sīkus remontdarbus;
Instrumenta EDM, vertikālā un horizontālā limba regulēšanu/kalibrēšanu;
Kastes apkopi;
Sertifikāts un pārbaudes pārskats.
Ja instrumentam ir defekti, tad tiek veikts remontdarbs, detaļas nomaiņa un Pilns serviss/Apkope.
Remontdarbu tāmi sastāda detaļu nomaiņa, remontdarbu laika izmaksas un pilna servisa izmaksas.

Ja instrumentam ir defekti, tad tiek veikts remontdarbs, detaļas nomaiņa un Pilns serviss/Apkope.
Remontdarbu tāmi sastāda detaļu nomaiņa, remontdarbu laika izmaksas un pilna servisa izmaksas.